Femina Sana gynekologická ordinace v Praze - www.feminasana.cz

Ceník


Pro pojištěné pacientky

Gynekologické úkony

nezapomeňte si sebou kartičku zdravotní pojišťovny; vstupní formulář si můžete vyplnit z pohodlí domova zde

použití jednorázových zrcadel snižuje riziko infekce a zvyšuje komfort vyšetření; jsou určena k bezbolestnému gynekologickému vyšetření

předpis léků na oddálení menstruace na žádost pacientky

folikulometrie je sledování neplodnosti a jedná se o ultrazvukové vyšetření, za pomocí něhož se sondou hodnotí stav folikulů ve vaječnících; neprovádí se jednou, ale opakovaně, a to kvůli sledování dynamiky růstu folikulů a předvídání termínu ovulace; doporučuje se jako jedno z prvních jednoduchých vyšetření ženám, kterým se nedaří otěhotnět; provádí se 2.-3- den menstruace, kdy je děložní hrdlo prostupné, pomocí přiloženého zavaděče vám lékař nitroděložní tělísko zavede do dutiny děložní; po zavedení tělíska se zavaděč vyjme a současně se nůžkami zastřihnou vlákna tělíska tak, aby vás neobtěžovala a současně umožnila jeho vyjmutí

provádí se 2.-3 den menstruace, kdy je děložní hrdlo prostupné, pomocí přiloženého zavaděče vám lékař nitroděložní tělístko zavede do dutiny děložní; po zavedení tělíska se zavaděč vyjme a současně se nůžkami zastřihnou vlákna tělíska tak, aby vás neobtěžovala a současně umožnila jeho vyjmutí

- samotné zavedení tělíska bez materiálu: 1 800 Kč

- zavedení nitroděložního nehormonálního tělíska vč. materiálu: 2 500 Kč

- zavedení nitroděložního systému Levosert vč. materiálu: 5 000 Kč

- zavedení nitroděložního tělíska Jaydess vč. materiálu: 5 500 Kč

- zavedení nitroděložního hormonálního tělíska Mirena, Kyleena vč. materiálu: 6 500 Kč

 

 

nebude-li objednaný termín zrušený min. 24 hodin předem s vyjímkou akutních stavů

Laboratorní vyšetření

kultivační vyšetření umožňuje zjistit ze vzorku z pochvy původce infekce

mycoplasma genitalis - je pohlavně přenosná bakterie; u žen způsobuje infekce pohlavního ústrojí a může vést k neplodnosti; část mužské i ženské populace je jen přenašečem této bakterie a nemá žádné zdravotní obtíže

 

ureaplasma parvum - jedná se o onemocnění přenášené pohlavním stykem a během těhotenství z matky na plod; u většiny nakažených se nevyskytnou žádné potíže, pokud však dojde ke komplikacím, jsou spojené se zánětem močové trubice a děložního hrdla u žen; u těhotných pacientek se mohou v souvislosti s touto infekcí vyskytnou zdravotní komplikace pro dítě; zejména pro předčasně narozené děti znamená infekce tímto patogenem výrazné riziko

 

chlamydia trachomatis - chlamydiová infekce je sexuálně přenosná nemoc, kterou způsobuje bakterie Chlamydia trachomatis; nemoc se v převážné většině případů projevuje jako zánět v urogenitálním traktu či rektu; nemoc může probíhat i skrytě, protože část nakažených nepociťuje žádné symptomy, jako je výtok či bolesti v oblasti pohlavních orgánů

 

AMH hormo - nebo-li antimulleriánský hormon je u žen produkován granulézovými buňkami vaječníků a řídí proces dozrávání vajíček; jeho hladina přímo souvisí s počtem vajíček; podle jeho množství v krvi se dá poměrně přesně odhadnou, kolik vajíček ženě ještě zbývá a jakou má šanci na přirozené početí, nebo kolik se povede získat vajíček při IVF; hladinu hormonu by si měla nechat zkontrolovat každá žena, která je starší 28 let a přemýšlí o odkladu rodičovství

 

rezervní kapacita vaječníku - ovariální rezerva je termín pro hodnocení kapacity vaječníků; poskytuje informaci o rezervním počtu oocytů (vajíček), které jsou vaječníky schopny poskytovat k případnému oplodnění; určení rezervy je důležité v léčbě neplodnosti 

 

toxoplazma (IgM, IgG) - je parazitární onemocnění člověka a zvířat, které způsobuje jednobuněčný prvok Toxoplasma gondii; inkubační doba je 1 - 3 týdny; infekce se šíří z buněk sliznice střevního traktu krevní a lymfatickou cestou; jedná se o nákazu přenosnou ze zvířat na člověka

na okultní krvácení do stolice - odečet přístojovou metodou, bez diety, jednorázový odběr

LBC samotné - 600 Kč

LBC + HPV - 1 500 Kč

  

LBC (liquid based cytology) - jedná se o odběr buněk z děložního čípku, který je součástí preventivního gynekologického vyšetření 1x ročně; nová metoda LBC významně zlepšuje kvalitu vyšetření a zvyšuje možnost včasného záchytu závažných buněčných změn na děložním čípku; současně z jednoho již odebraného stěru umožňuje tato metoda detekci typu viru HPV, jenž závažné onemocnění čípku způsobuje; vyšetření je bezbolestné, provádí se v ambulanci a kartáček s odebranými buňkami se "vypere" ve speciální fixační tekutině, v níž jsou buňky transportovány do cytologické laboratoře; v laboratoři jsou pak vyhodnoceny dvojím způsobem: mikroskopickým vyšetřením nebo lidským okem specialistou - cytopatologa a následně opakovaně vyhodnoceny elektronovým mikroskopem, který dokáže najít a označit v přehledném terénu i jedinou abnormální buňku; tímto procesem je výrazně sníženo riziko přehlednutí změn těchto buněk

 

HPV TEST je novou, moderní automatizovanou metodou, která zjišťuje přítomnost vysoce rizikových typů HPV infekce; díky analýze DNA ze stěru děložního čípku je možno přesně určit přítomnost viru HPV a stanovit míru ohrožení rakovinou; na rozdíl od tradiční cytologie tento test umožňuje zjistit přítomnost viru HPV mnohem dříve, než mohou být v důsledku jejího působení pozorovány přednádorové nebo nádorové změny na buňkách děložního čípku

HPV Gardasil 9 chrání proti onemocněním způsobeným HPV viry; infekce lidským papilomavirem (HPV) je virová infekce, která se přenáší zejména sexuální cestou prostřednictvím přímého kontaktu s nakaženou osobou; je to celosvětově nejrozšířenější sexuálně přenosná infekce; existuje více než 100 typů virů HPV; přibližně 40 z nich může infikovat genitálie; přinejmenším 14 typů HPV, které jsou klasifikovány jako vysoce rizikové může vyvolat nádorová onemocnění jako je rakovina děložního čípků u žen

Úkony v těhotenství

jedná se o jednorázový těhotenský močový test ve formě proužku; slouží ke včasnému zjištění těhotenství ještě před začátkem plánované menstruace; test reaguje na hCG v moči, který se tvoří po vzniku placenty krátce po oplodnění; díky vysoké citlivosti testu je možné zjistit těhotenství již cca. 7 až 10 dní po uhnízdění oplodněného vajíčka v děloze; výsledek testování je znám již po 5 minutách; test je určen k domácímu i profesionálnímu použití a je certifikován

jedná se o 2D fotky ze SONO vyšetření

nejpoužívanějším testem na určení pohlaví je ultrazvuk; toto vyšetření je rutinní a provádí se kolem 18. týdne těhotenství všem těhotným ženám

s touto žádostí je možné navštívit jakékoliv zařízení provádějící přerušení těhotenství

včetně konzultace výsledku (stanovení rizika vybraných chromozomálních vad – Downův syndrom, Edwardsův syndrom, Patauův syndrom)

4x 2D foto plodu, měření růstu plodu každou návštěvu, určení pohlaví plodu, včetně prvotrimestrálního screeningu, kontakt na lékaře v případě potřeby konzultace

TRISOMY test plus a TRISOMY test XY jsou neinvazivní screeningová prenatální vyšetření, která již v prvních třech měsících gravidity dokáží vyloučit vybrané chromozomální poruchy plodu; jde o vyšetření DNA plodu z krve těhotné ženy; TRISOMY test XY je rozšířenou verzí TRISOMY testu; zjišťuje riziko úplné trizomie chromozomů 21, 18 a 13, chromozomální pohlaví plodu a poruchy počtu pohlavních chromozomů; Trisomy test plus zjišťuje zároveň i možné choromozomální vady, u kterých chybí velmi malá část genetické informace (tzv. mikrodelece plodu) a tuto změnu většinou není možné zachytit v mikroskopu

Ostatní

výpis ze zdravotní dokumentace, duplikát receptu nebo pracovní neschopnosti nebo tiskopisu nebo těhotenského průkazu, zpráva pro zaměstnavatele či komerční pojišťovnu bez vyžádání lékaře

možnost získání tzv. druhého názoru; komplexní konzultace o neplodnosti, endometrióze a myomech

Pro nepojištěné pacientky

Gynekologické úkony

komplexní vstupní prohlídka a následné vyšetření nepojištěné pacientky včetně cytologie a ultrazvuku

bude domluveno mezi lékařem a pacientkou

endometrióza - během menstruace z ženského těla odchází částečky endometria, tedy výstelky dutiny děložní; v některých případech tyto částečky sliznice, které jsou hormony změněné, z těla neodejdou, ale dostanou se do dutiny břišní, kde se mohou uchytit na ostatních ženských orgánech v pánevním dně; kromě těchto reprodukčních orgánů může endometrióza zasáhnout také vzdálenější orgány, jako jsou plíce nebo mozek; to může vést k jizvení mezi orgány malé pánve; projevuje se bolestivou menstruací (dysmenorea), bolestí (pelipatie), dyschézií (bolesti při stolici) či dyspareunií (bolestivostí při styku); diagnostika je leckdy velmi obtížná a patří do rukou zkušeného sonografisty

myomy - jsou nezhoubné útvary vzniklé z děložní svaloviny; mohou se objevovat ojediněle, ale může se jich vytvořit i více najednou; proč dochází k jejich tvorbě, není zcela jasné, ví se však, že jejich růst je vázán na plodné období žen; mohou být velké několik milimetrů, v určitých případech až centimetrů; v plodném období ženy mohou vést k neplodnosti a riziku potratu; je důležité tomuto předcházet a včas léčit

Ceník je platný od 1. 2. 2022

Napište nám